Rekenmodulen Sparen & Beleggen

1 - Wat is mijn eindkapitaal? (opbouw)

U wilt weten wat uw eindkapitaal over 10, 15, 20 of 30 jaar zal zijn als u maandelijks een bedrag spaart of eenmalig een bedrag inlegt. U kunt met deze rekenmodule ook het verschil bij twee verschillende rendementen berekenen.

Waarmee wordt gerekend?

Bij de berekening wordt rekening gehouden met onderstaande invoergegevens:

  • Startkapitaal
  • Maandelijkse inleg
  • Jaarlijks rendement 1
  • Jaarlijks rendement 2
Start berekening
2 - Wat moet ik éénmalig of maandelijks inleggen om het doelkapitaal wat ik nodig heb bij elkaar te sparen? (opbouw)

Uw doel kan zijn dat u over een aantal jaar een toercaravan wilt kunnen kopen met een waarde van stel € 10.000,00. Met deze rekenmodule berekent u hoeveel u dan per maand moet sparen of eenmalig moet inleggen.

Waarmee wordt gerekend?

Bij de berekening wordt rekening gehouden met onderstaande invoergegevens:

  • Doelkapitaal
  • Looptijd
  • Jaarlijks rendement
  • Inflatiepercentage
Start hier de berekening
3 - Wat is mijn eindkapitaal bij verschillende rendementen (opbouw)
4 - Wat is mijn extra spaarkapitaal als ik wacht met uitkeren? (uitstel)
5 - Wat is mijn extra eindkapitaal bij verschillende rendementen (uitstel)
6 - Hoe hoog moet het benodigd eindkapitaal zijn bij een maandelijkse opname X? (uitkering)
7 - Hoe láng kan ik een maandbedrag X opnemen van het beschikbaar kapitaal? (uitkering)
8 - Hoe hóóg is de maandelijkse onttrekking die ik kan financieren met het beschikbaar kapitaal? (uitkering)
Wat is mijn risicoprofiel bij beleggen?