Rekenmodulen Werk & Fiscus

Bijtelling auto

Deze berekening toont wat de netto kosten van een auto van de zaak zijn voor een werknemer en welke fiscale bijtelling van toepassing is.

De netto kosten per maand bestaan uit de netto bijtelling, eigen bijdrage, vermindering van loonheffingskorting, vermindering van arbeidskorting en niet vergoede autokosten.

Uitgangspunten:

 • ouderdom auto
 • volledig elektrische auto?
 • cataloguswaarde / dagwaarde
 • bruto jaarinkomen
 • eigen bijdrage / niet vergoede autokosten
 • kilometrage: rij je niet meer dan 500 kilometer privé? Aantonen met een rittenregistratie.
Start berekening
Bijtelling fiets

Deze berekening toont wat de fiscale bijtelling en netto kosten van een fiets van de zaak zijn voor een werknemer. De werknemer krijgt een bijtelling op zijn inkomen wanneer hij een fiets van de zaak ter beschikking krijgt.

De netto kosten per jaar bestaan uit de netto bijtelling + eigen bijdrage.

Uitgangspunten:

 • cataloguswaarde
 • bruto jaarinkomen
 • eigen bijdrage / huidige kilometervergoeding
Start berekening
Wat betaal je aan schenkbelasting?

Uitgangspunten:

 • relatie met schenker
 • bedrag van de schenking
 • (verhoogde) vrijstelling
 • schenking gebruiken voor koophuis
 • schenking gebruiken voor dure studie
Start berekening

 

Wat betaal je bruto als je netto wilt schenken?

Uitgangspunten:

 • relatie met schenker
 • bedrag van de NETTO schenking
 • (verhoogde) vrijstelling
 • schenking gebruiken voor koophuis
 • schenking gebruiken voor dure studie
Start berekening

 

Wat betaal ik aan erfbelasting?

Uitgangspunten:

 • relatie met schenker
 • bedrag van de erfenis
Start berekening

 

Betaal ik erfbelasting over het vruchtgebruik?

Uitgangspunten:

 • relatie met schenker
 • bedrag van erfdeel
 • (verhoogde) vrijstelling
 • looptijd vruchtgebruik of tijdstip overlijden vruchtgebruiker
 • leeftijd vruchtgebruiker
Start berekening

 

Waarde 'vruchtgebruik' bepalen bij erfenis of schenking

Uitgangspunten:

 • looptijd vruchtgebruik
 • datum overlijden vruchtgebruiker
 • totale te verkrijgen bedrag
 • leeftijd vruchtgebruiker
Start berekening

 

Wat geef je netto en wat is je fiscaal voordeel bij een privé-gift?

Uitgangspunten:

 • schenkingsbedrag ANBI
 • bedrag overige giften
 • periodieke gift?
 • Verzamelinkomen
Start berekening

 

Wat geef je netto en wat is je fiscaal voordeel bij een zakelijke gift?

Uitgangspunten:

 • schenkingsbedrag ANBI
 • bedrag overige giften
 • fiscale winst
Start berekening

 

Wat is het verschil tussen een privé en een zakelijke gift

Uitgangspunten:

 • schenkingsbedrag ANBI
 • bedrag overige giften
 • fiscale winst
 • Verzamelinkomen
Start berekening

 

Wat is mijn AOW-leeftijd?